Princípy EEZ

Čo robí EEZ?

Je to cyklický model zabezpečenia zásobovania energiami a využívania energií systéme pomocou 4 základných princípov.

Základné princípy uplatnené v modely →

Ekonomický princíp

Návratnosť

Technologický princíp

Efektívnosť

Ekologický princíp

Dopad na životné prostredie

Kombinačný princíp

Využitie zdanlivo nespojiteľného potencionálnu energií  

Optimálne využitie technického a energetického zariadenia - 771

7+7+1 je časová rovnica definujúca čas optimálneho využitia technického a energetického zariadenia. Na to, aby to bola rovnica, nám chýba pravá strana.

7+7+1=technické zariadenie bez morálneho a technického zastarania

Pri štandardnej rovnici máme čísla ktoré sú jasné a premenné, ktoré treba vysvetliť. V tejto rovnici je to naopak. Pravá strana rovnice je jasná. Sú to inštalované zariadenia, ktoré sú inovatívne fungujúce v čase ich optimálneho opotrebenia a technicky a technologicky sú „morálne zastarané“

Čo je to „morálne zastarané“? Čítal som mnoho článkov a v nich množstvo pohľadov na túto tému. Od extrému už vyšla novinka v našom odbore tak naše zariadenie je už „morálne zastarané“ až po, a toto zariadenie nám ešte 10 rokov bude fungovať. To že zariadenie už nemá primeranú účinnosť, náhradné diely sa ťažko zháňajú, skôr zariadenie nefunguje ako funguje. To je časové obdobie v ktorom môžeme povedať v ľubovoľnom čase, že zariadenie je „morálne zastarané“.

Pre toto slovné spojenie sme si vytvorili rovnicu. Aby sme vedeli trochu exaktnejšie definovať kedy je pre nás zariadenie morálne a technicky zastarané. Je to 15 rokov, teda:

Rozoberme si rovnicu. Pravá strana je nám jasná, je to morálne a technické zastaranie technologického a energetického zariadenia.
A teraz ľavá strana.

Je obdobie v rokoch, kedy sa investícia do technického zariadenia na základe energetických (ekonomických) úspor vráti. Je to taktiež obdobie na ktoré vám banka poskytne na takéto zariadenia úver. Rovnako je to obdobie odpisov takého zariadenia.

Je to obdobie v rokoch, kedy si zariadenie na základe úspor zabezpečí kapitál na inštaláciu nového zariadenia. To znamená že oproti predchádzajúcemu zariadeniu, ktoré sme pred 7 rokmi nahradili vytvárame finančnú rezervu, za ktorú je možné inštalovať nové zariadenie.

Je to rok po predchádzajúcich dvoch obdobiach, kedy sa zrealizuje výmena technického, technologického a energetického zariadenia. (nový návrh, posúdenie návrhu, realizácia, spustenie do prevádzky, odladenie a vyregulovanie zariadenia)

Tieto jednotlivé obdobia je možné ľubovoľne upraviť, a však je to na úkor jedného z princípov EEZ.

DAJTE SI POSÚDIŤ NÁVRH KLIMATIZÁCIE, TEPELNÉHO ČERPADLA, KOTOLNE a ušetrite 15 až 50% z výkonu zariadenia, ceny zariadenia, nákladov na prevádzku a zabezpečíte si bezporuchový chod.

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.