Naše služby

Pracovníci spoločnosti EEZ service, s. r. o. majú viac ako desaťročné skúsenosti s projektovaním rôznych diel, od malých rekuperačných jednotiek pre rodinné domy, až po veľké a komplexné celky vetrania, chladenia, vykurovania, ZTI, SHZ v administratívnych a hotelových celkoch a priemyselných objektoch.

Máme skúsenosti aj s riešením špeciálnych záležitosti z hľadiska presnej klimatizácie v serverových miestnostiach s príkonmi tepla nad 100 kW, alebo archívy pre skladovanie umeleckých diel, laboratória s rôznymi požiadavkami na klímu v jednotlivých vnútorných priestoroch, ako aj operačné sály.

Projektanti sa pravidelne zúčastňujú odborných školení u dodávateľov ponúkaných zariadení.

Pri realizácii projektových prác sa vychádza z požiadaviek investora resp. zadávateľa a z technických a právnych predpisov platných v SR. Projekty sa snažíme riešiť komplexne od zadania stavby a návrhu idei fungovania celej budovy cez projekt na stavebné povolenie, až po realizačný projekt s rozkreslením jednotlivých detailov križovania potrubných vedení a umiestnenia technologických celkov. V prípade požiadavky sme schopný zabezpečiť aj dielenskú dokumentáciu potrubných rozvodov s konkrétnym kusovníkom a rozkreslenými odbočkami odskokmi a pod. Po zrealizovaní diela zrealizujeme projekt skutočného vyhotovenia dotknutého diela aj s odchýlkami vzniknutými priamo pri realizácii.

Pri realizácii diel zabezpečujeme aj dozor projektanta, s rýchlim riešením vyskytnutých problémov priamo na stavbe.

Tak ako u projektových prác, aj v tomto odbore majú pracovníci spoločnosti viac ako desaťročné skúsenosti s montážou ponúkaných zariadení a preto spoločnosť ponúka svojim zákazníkom profesionálny prístup vo všetkých fázach realizácie diela.

Zabezpečíme celý priebeh realizácie diela od dodávok, prípravy a dielenskej predprípravy jednotlivých komponentov, cez realizáciu samotného diela až po oživenie, spustenie jednotlivých zariadení, zaškolenia obsluhy a odovzdanie celého diela so všetkými náležitosťami vrátane projektu skutočného vyhotovenia diela.

Montážni pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných školení u dodávateľov ponúkaných zariadení. Sme autorizovanými partnermi dodávateľov ponúkaných zariadení na Slovensku.

Pre zabezpečenie bezchybnej prevádzky zabezpečujeme pravidelný servis technologických celkov nie len nami zrealizovaných diel, ale aj diel, ktoré boli zrealizované inými subjektami. Pre plnenie servisných úloh zabezpečujeme aj 24 hodinový servis. Rovnako ako pri projektových a realizačných prácach ponúka spoločnosť svojim zákazníkom profesionálny prístup vo všetkých druhoch servisných prác.

Servisní pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných školení u dodávateľov ponúkaných zariadení. Sme autorizovanými partnermi dodávateľov ponúkaných zariadení na Slovensku.

Správou budov sa snaží spoločnosť uzavrieť proces prevádzky technického a technologického energetického vybavenia budov. Pri správe budov spoločnosť poskytuje tieto služby:

 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností  v nehnuteľnosti
 • údržba, servis a odborné prehliadky technických zariadení
 • prevádzka a obsluha tepelno-technických zariadení
 • prevádzka dispečingu a helpdesku
 • informačný systém na správu majetku,
 • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,
 • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP,
 • energetický manažment,
 • dodávka energií – ak je požiadavka
 • administratívno-technické služby, rekonštrukcie priestorov, inžinierska činnosť,
 • právne a ekonomické činnosti, správa registratúrnych stredísk.
 • ostatné práce súvisiace so správou budov a majetku

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.