Naše produkty

 • Vytvárame zdroje pre viacnásobné využitie energií.
  Príklad: chladím serverové miestnosti odpadové teplo dodávam na ohrev TUV, alebo vykurovanie priestorov, predohrev technológie
 • Navrhujeme, dodávame a inštalujeme technológie na využitie odpadového tepla z chladiacich a mraziacich zariadení
 • Hľadáme a realizujeme technológie využívajúce odpadové teplo o výrobnej technológie
 • v mieste spotreby vytvárame lokálne zdroje energií a lokálne distribučné siete na báze kogenerácie, fotovoltaiky a akumulačného systému
 • zlepšujeme energetickú bilanciu, znižujeme energetickú závislosť od distribučnej sústavy
 • Analyzujeme, projektujeme, realizujeme kompletný systém zabezpečenia energetického krytia vrátane následnej údržby a servisu zo zreteľom na vaše potreby.
 • Budovanie systému ENERGY REUSE – opakované využitie energie
 • optimalizácia výkyvov spotrieb  v energetike
 • navrhneme a zrealizujeme krátkodobé úložiska energií (batériové, akumulačné),  kde uloženú energiu môžete využiť na vykrytie výkonových špičiek, stabilizáciu systému, kompenzáciu jalového výkonu, prípadne na riadenie frekvencie, alebo si môžeme riadiť obchodnú odchýlku
 • vytváranie systémov Ultrakapacitor (Ultracapacitor Grid Stabiliser, UGS) umožňuje preklenúť krátkodobé poklesy napätia v dodávkach elektriny, ktoré by spôsobovali prerušenie prevádzky výrobných liniek a ďalších technológií
 • zdroje chladu, energetické a záložné zdroje, UPS
 • rozvod chladiaceho vzduchu v sálach
 • systém studenej a horúcej uličky
 • monitoring, vzdialená správa
 • zabezpečenie systému GREEN IT
 • návrh, dodávka, inštalácia dobíjacích staníc do výkonu 350KW
 • zabezpečenie dostatočnej kapacity prípojného miesta pre dobíjaciu sanicu

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.