Komplexné

energetické

riešenia

Špecialisti na energetické služby v oblasti technického zariadenia budov (TZB).
Certifikovaný Európsky Energetický Manager.

O nás

Spoločnosť EEZ service, s. r. o. je zameraná na efektívne využívanie energií v oblasti TZB (technické zariadenie budov).

Poskytuje komplexné energetické služby v nasledujúcich oblastiach:

  • Vykurovanie
  • Klimatizácia
  • Chladenie
  • Vetranie
  • Príprava teplej úžitkovej vody

a to pre všetky druhy budov a technologických prevádzok od rodinných domov, administratívnych budov, občiansku vybavenosť, zložité technologické a priemyselné celky a parky, až po centrálne zásobovanie teplom a regionálnu energetiku.

Manažujeme budovy

O nás

Spoločnosť EEZ service, s. r. o. je zameraná na efektívne využívanie energií v oblasti TZB (technické zariadenie budov).

Poskytuje komplexné energetické služby v nasledujúcich oblastiach:

  • Vykurovanie
  • Klimatizácia
  • Chladenie
  • Vetranie
  • Príprava teplej úžitkovej vody

a to pre všetky druhy budov a technologických prevádzok od rodinných domov, administratívnych budov, občiansku vybavenosť, zložité technologické a priemyselné celky a parky, až po centrálne zásobovanie teplom a regionálnu energetiku.

Manažujeme budovy

Naše služby

Spoločnosť EEZ service, s. r. o. je zameraná na efektívne využívanie energií v oblasti TZB (technické zariadenie budov).
Poskytuje komplexné energetické služby v nasledujúcich oblastiach-

Projektovanie

Profesionálne projektovanie TZB, klimatizačných, energetických a vykurovacích celkov.

Dodávka a montáž

Dodávka a montáž energetických zariadení, klimatizačných zariadení a vzduchotechnických zariadení.

Údržba / Servis

Na energetické zariadenia poskytujeme servis a ich údržbu, aby boli vždy v perfektnej kondícii. Či už v rámci záruky, alebo mimo nej.

Ostatné

Energetické hodnotenie budov, správa energetických zariadení a poradenstvo v rámci energetiky.

Naše výsledky

Efektivitu našej práce je možné vidieť na znížení inštalovaného výkonu o viac ako 5 MW v chladení a vykurovaní v aplikovaných technických zariadeniach.

Vieme pre Vás nájsť riešenie na akúkoľvek požiadavku a zadanie.

Pri riešení Vašich požiadaviek uplatňujeme princíp 7+7+1, preto naše riešenia patria k najefektívnejším aplikáciám z pohľadu investície a efektivity prevádzky.

Priemerná ročná úspora na energiách našich klientov.

40%

Naše výsledky

Efektivitu našej práce je možné vidieť na znížení inštalovaného výkonu o viac ako 5 MW v chladení a vykurovaní v aplikovaných technických zariadeniach.

Vieme pre Vás nájsť riešenie na akúkoľvek požiadavku a zadanie.

Pri riešení Vašich požiadaviek uplatňujeme princíp 7+7+1, preto naše riešenia patria k najefektívnejším aplikáciám z pohľadu investície a efektivity prevádzky.

Priemerná ročná úspora na energiách našich klientov.

40%

Naše výsledky

Efektivitu našej práce je možné vidieť na znížení inštalovaného výkonu o viac ako 5 MW v chladení a vykurovaní v aplikovaných technických zariadeniach.

Vieme pre Vás nájsť riešenie na akúkoľvek požiadavku a zadanie.

Pri riešení Vašich požiadaviek uplatňujeme princíp 7+7+1, preto naše riešenia patria k najefektívnejším aplikáciám z pohľadu investície a efektivity prevádzky.

Priemerná ročná úspora na energiách našich klientov.

40%

Ukážky projektov

Pri riešení požiadaviek našich zákazníkov vychádzame z cyklického modelu zabezpečenia zásobovania energiami v systéme pomocou 4 základných princípov. 

Základné princípy uplatnené v modely → návratnosť investície, efektívnosť investície, dopad na životné prostredie a využitie zdanlivo nespojiteľného potencionálnu energií. 

Hotel Holiday Inn
Hotel Holiday Inn
@holidayinn
Zobraziť viac
Prvý absorbčných chladič použitý na Slovensku v hoteli, chladiaci výkon 630 kW. Kompletné zabezpečenie TZB v objekte od projektu po realizáciu (vykurovanie, vzduchotechnika , klimatizácia, SHZ, ZTI).
Investičný náklad 1,15 mil. €
Nová hala Neografia, a.s.
Nová hala Neografia, a.s.
@neografia
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: 5,3 MW tepláreň na štiepku s absorpčným chladičom.
Nový zdroj: jeden kompaktný zdroj energií, tepelné čerpadlo voda/voda s priamym chladením (chladenie len cez prietok podzemnej vody, využitie energie 1/10).
Parametre energetického zdroja: chladiaci výkon 1,2 MW, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 1,73 mil. €
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
@Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
Zobraziť viac
Rekonštrukcia starého zdroja tepla na KVET. Optimalizované na trvalé zabezpečenie elektrickej energie do nemocnice vrátane optimálnej prevádzky pomocou kopírovania príkonu. Nový zdroj: kondenzačná kotolňa s kogeneračnými jednotkami.
Parametre energetického zdroja: elektrický výkon 2x150kVA, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Haly pre údržbu a hygienu vlakových súprav vrátane umývačky vlakov. Využitie lokálnych energetických zdrojov energií KVET pomocou kogeneračných jednotiek. Využitie adiabatického chladenia hál.
Parametre energetického zdroja: tepelný výkon 1,5 a 2,4 MW, chladiaci výkon 1,1 a 1,7 MW, elektrický výkon 350 a 2x350 kVA.
Investičný náklad 0,43 a 0,68 mil. €
Uzol Žilina
Uzol Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Zmena systému vykurovania v objektoch Železničného uzla Žilina. Využitie tepelných čerpadiel vzduch/vzduch s efektívnou rekuperáciou tepla v prevádzkach s využitím odpadového tepla z technologických procesov.
Parametre energetického zariadenia: chladiaci výkon 380 kW, 240 kW tepelný výkon.
Investičný náklad 0,21 mil. €
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
@Interpolis
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a chladu. Odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: výmenníková stanica, tepelný výkon 0,325 MW, chiller, chladiaci výkon 0,774 MW.
Nový zdroj: HR VRV DAIKIN rekuperačný systém umožňujúci prenos energií v rámci budovy, využívanie tepelnej energie so serverových miestností na ohrev vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách, na prípravu TUV a vykurovanie spoločných priestorov.
Parametre nového energetického zariadenia: chladiaci výkon 700 kW, tepelný výkon 450 kW.
Investičný náklad 1,1 mil. €, investičné šetrenie oproti pôvodnému návrhu 0,23 mil.€
Sladovňa Michalovce a.s.
Sladovňa Michalovce a.s.
@Sladovňa Michalovce
Zobraziť viac
Vytvorenie energetického zdroja KVET pomocou kogeneračnej jednotky s vyvedením 100% tepla do HVOZDov. Špecialita posuvne - výmenníky tepla Fe/Fe 4x 750 kg.
Etapa II. Príprava bioenergetického zdroja. Tepláreň s tepelným výkonom 5,3MW a elektrickým 1,2 MW pomocou ORC. Využívanie brikiet zo slamy. S výstavbou výrobnej linky na slamené brikety.
Parametre KVET: elektrický výkon 500 kVA, tepelný výkon 630 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Predošlé
Ďalšie

Ukážky projektov

Pri riešení požiadaviek našich zákazníkov vychádzame z cyklického modelu zabezpečenia zásobovania energiami v systéme pomocou 4 základných princípov. 

Základné princípy uplatnené v modely → návratnosť investície, efektívnosť investície, dopad na životné prostredie a využitie zdanlivo nespojiteľného potencionálnu energií. 

Hotel Holiday Inn
Hotel Holiday Inn
@holidayinn
Zobraziť viac
Prvý absorbčných chladič použitý na Slovensku v hoteli, chladiaci výkon 630 kW. Kompletné zabezpečenie TZB v objekte od projektu po realizáciu (vykurovanie, vzduchotechnika , klimatizácia, SHZ, ZTI).
Investičný náklad 1,15 mil. €
Nová hala Neografia, a.s.
Nová hala Neografia, a.s.
@neografia
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: 5,3 MW tepláreň na štiepku s absorpčným chladičom.
Nový zdroj: jeden kompaktný zdroj energií, tepelné čerpadlo voda/voda s priamym chladením (chladenie len cez prietok podzemnej vody, využitie energie 1/10).
Parametre energetického zdroja: chladiaci výkon 1,2 MW, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 1,73 mil. €
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
@Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
Zobraziť viac
Rekonštrukcia starého zdroja tepla na KVET. Optimalizované na trvalé zabezpečenie elektrickej energie do nemocnice vrátane optimálnej prevádzky pomocou kopírovania príkonu. Nový zdroj: kondenzačná kotolňa s kogeneračnými jednotkami.
Parametre energetického zdroja: elektrický výkon 2x150kVA, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Haly pre údržbu a hygienu vlakových súprav vrátane umývačky vlakov. Využitie lokálnych energetických zdrojov energií KVET pomocou kogeneračných jednotiek. Využitie adiabatického chladenia hál.
Parametre energetického zdroja: tepelný výkon 1,5 a 2,4 MW, chladiaci výkon 1,1 a 1,7 MW, elektrický výkon 350 a 2x350 kVA.
Investičný náklad 0,43 a 0,68 mil. €
Uzol Žilina
Uzol Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Zmena systému vykurovania v objektoch Železničného uzla Žilina. Využitie tepelných čerpadiel vzduch/vzduch s efektívnou rekuperáciou tepla v prevádzkach s využitím odpadového tepla z technologických procesov.
Parametre energetického zariadenia: chladiaci výkon 380 kW, 240 kW tepelný výkon.
Investičný náklad 0,21 mil. €
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
@Interpolis
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a chladu. Odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: výmenníková stanica, tepelný výkon 0,325 MW, chiller, chladiaci výkon 0,774 MW.
Nový zdroj: HR VRV DAIKIN rekuperačný systém umožňujúci prenos energií v rámci budovy, využívanie tepelnej energie so serverových miestností na ohrev vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách, na prípravu TUV a vykurovanie spoločných priestorov.
Parametre nového energetického zariadenia: chladiaci výkon 700 kW, tepelný výkon 450 kW.
Investičný náklad 1,1 mil. €, investičné šetrenie oproti pôvodnému návrhu 0,23 mil.€
Sladovňa Michalovce a.s.
Sladovňa Michalovce a.s.
@Sladovňa Michalovce
Zobraziť viac
Vytvorenie energetického zdroja KVET pomocou kogeneračnej jednotky s vyvedením 100% tepla do HVOZDov. Špecialita posuvne - výmenníky tepla Fe/Fe 4x 750 kg.
Etapa II. Príprava bioenergetického zdroja. Tepláreň s tepelným výkonom 5,3MW a elektrickým 1,2 MW pomocou ORC. Využívanie brikiet zo slamy. S výstavbou výrobnej linky na slamené brikety.
Parametre KVET: elektrický výkon 500 kVA, tepelný výkon 630 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Predošlé
Ďalšie

Ukážky projektov

Pri riešení požiadaviek našich zákazníkov vychádzame z cyklického modelu zabezpečenia zásobovania energiami v systéme pomocou 4 základných princípov. 

Základné princípy uplatnené v modely → návratnosť investície, efektívnosť investície, dopad na životné prostredie a využitie zdanlivo nespojiteľného potencionálnu energií. 

Hotel Holiday Inn
Hotel Holiday Inn
@holidayinn
Zobraziť viac
Prvý absorbčných chladič použitý na Slovensku v hoteli, chladiaci výkon 630 kW. Kompletné zabezpečenie TZB v objekte od projektu po realizáciu (vykurovanie, vzduchotechnika , klimatizácia, SHZ, ZTI).
Investičný náklad 1,15 mil. €
Nová hala Neografia, a.s.
Nová hala Neografia, a.s.
@neografia
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: 5,3 MW tepláreň na štiepku s absorpčným chladičom.
Nový zdroj: jeden kompaktný zdroj energií, tepelné čerpadlo voda/voda s priamym chladením (chladenie len cez prietok podzemnej vody, využitie energie 1/10).
Parametre energetického zdroja: chladiaci výkon 1,2 MW, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 1,73 mil. €
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
Energetický zdroj NsP Veľký Krtíš
@Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
Zobraziť viac
Rekonštrukcia starého zdroja tepla na KVET. Optimalizované na trvalé zabezpečenie elektrickej energie do nemocnice vrátane optimálnej prevádzky pomocou kopírovania príkonu. Nový zdroj: kondenzačná kotolňa s kogeneračnými jednotkami.
Parametre energetického zdroja: elektrický výkon 2x150kVA, vykurovací výkon 850 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
Technicko - hygienická údržba vlakov Bratislava a Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Haly pre údržbu a hygienu vlakových súprav vrátane umývačky vlakov. Využitie lokálnych energetických zdrojov energií KVET pomocou kogeneračných jednotiek. Využitie adiabatického chladenia hál.
Parametre energetického zdroja: tepelný výkon 1,5 a 2,4 MW, chladiaci výkon 1,1 a 1,7 MW, elektrický výkon 350 a 2x350 kVA.
Investičný náklad 0,43 a 0,68 mil. €
Uzol Žilina
Uzol Žilina
@ Železničná spoločnosť Slovensko
Zobraziť viac
Zmena systému vykurovania v objektoch Železničného uzla Žilina. Využitie tepelných čerpadiel vzduch/vzduch s efektívnou rekuperáciou tepla v prevádzkach s využitím odpadového tepla z technologických procesov.
Parametre energetického zariadenia: chladiaci výkon 380 kW, 240 kW tepelný výkon.
Investičný náklad 0,21 mil. €
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
Interpolis, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica:
@Interpolis
Zobraziť viac
Zmena zdroja tepla a chladu. Odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla a optimalizácia systému chladenia a vykurovania objektu. Kompletná vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie objektu, technologická vzduchotechnika na odsávanie papierového odpadu.
Pôvodný zdroj: výmenníková stanica, tepelný výkon 0,325 MW, chiller, chladiaci výkon 0,774 MW.
Nový zdroj: HR VRV DAIKIN rekuperačný systém umožňujúci prenos energií v rámci budovy, využívanie tepelnej energie so serverových miestností na ohrev vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách, na prípravu TUV a vykurovanie spoločných priestorov.
Parametre nového energetického zariadenia: chladiaci výkon 700 kW, tepelný výkon 450 kW.
Investičný náklad 1,1 mil. €, investičné šetrenie oproti pôvodnému návrhu 0,23 mil.€
Sladovňa Michalovce a.s.
Sladovňa Michalovce a.s.
@Sladovňa Michalovce
Zobraziť viac
Vytvorenie energetického zdroja KVET pomocou kogeneračnej jednotky s vyvedením 100% tepla do HVOZDov. Špecialita posuvne - výmenníky tepla Fe/Fe 4x 750 kg.
Etapa II. Príprava bioenergetického zdroja. Tepláreň s tepelným výkonom 5,3MW a elektrickým 1,2 MW pomocou ORC. Využívanie brikiet zo slamy. S výstavbou výrobnej linky na slamené brikety.
Parametre KVET: elektrický výkon 500 kVA, tepelný výkon 630 kW.
Investičný náklad 0,78 mil. €
Predošlé
Ďalšie

Fotogaléria projektov

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.