Energeticky efektívna a pasívna budova. Aké sú rozdiely?

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Obľúbenosť energeticky úsporných stavieb vrátane pasívnych vo svete neustále rastie. V tomto prípade vedú krajiny západnej Európy. Ekologická výstavba je podporovaná Európskou úniou a jednotliví členovia spoločenstva realizujú vlastné programy podporujúce tento typ výstavby. Odhaduje sa, že počet pasívnych budov po celom svete bude naďalej rásť. V súčasnosti sme v našej krajine svedkami čoraz väčšieho počtu pokusov o popularizáciu technológií napomáhajúcich výstavbe energeticky efektívnych či pasívnych domov. Veľké úspory, ktoré nepochybne prinášajú budovy postavené v energeticky úspornej alebo pasívnej technológii, sú atraktívnou ponukou pre mnohých ľudí, ktorí si chcú postaviť svoj vysnívaný dom. Hoci sú tu priemerné náklady na výstavbu o 10 až 30 % vyššie ako pri tradičných stavbách, niet pochýb o tom, že sa časom vrátia s prebytkom.

Stavebné prvky a ich deriváty, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie, sú:

 • tvar budovy,
 • orientácia na svetové strany,
 • nárazníkové zóny,
 • materiály a technológie,
 • alternatívne riešenia inštalácie (zdroj energie, rekuperácia tepla, získavanie energie).

Energeticky efektívny dom – definícia

Hlavným cieľom energeticky efektívnej výstavby je minimalizovať množstvo tepelnej energie, ktorá sa používa na vykurovanie vášho domu. Na tento účel sa využívajú nielen moderné technológie, ale aj špeciálne stavebné techniky, ktoré umožňujú minimalizovať plytvanie energiou v budove. Ako teda môžete definovať energeticky efektívny dom? Sú definované ako domy, ktorých spotreba energie je cca 70 kWh / m2 za rok.

Je to miera používaná na výpočet parametra EUco, ktorý sa používa na klasifikáciu budov z hľadiska energetickej efektívnosti. Určuje potrebu budovy na energiu použitú na vykurovanie budovy a zohľadňuje potrebnú tepelnú energiu a množstvo teplej vody. Pre porovnanie, bežný dom spotrebuje za rok asi 120 kWh/m 2 energie. Uvádza sa ďalší typ domov s veľmi nízkou spotrebou energie – pasívne domy.

Energeticky pasívny dom – definícia

Pasívny dom je budova, ktorej EUco parameter je nižší ako 50 kWh/ m2, čo je ešte menej ako v prípade energeticky nenáročného domu. Odkiaľ pochádza tento rozdiel?

Energeticky efektívne domy sú pri svojej výstavbe primárne určené na zníženie tepelných strát.

Pasívne domy na druhej strane nielen znižujú energetické straty, ale využívajú aj početné zariadenia, ktoré dodávajú energiu z alternatívnych prírodných zdrojov. Prevádzkové náklady spojené s užívaním pasívneho domu sú teda oveľa nižšie ako v prípade energeticky efektívneho domu, no jeho výstavba môže byť z dôvodu väčších obmedzení a väčšej náročnosti na technológie nákladnejšia a komplikovanejšia. Energetické aj pasívne domy sú považované za formu ekologicky zodpovednej výstavby, čo znamená, že ich zmysel budovania bude stále rásť.

Aké sú rozdiely medzi energeticky efektívnym a pasívnym domom?

Stojí za to venovať pozornosť technologickým rozdielom medzi týmito dvoma typmi budov. Podobne ako pri energeticky nenáročných domoch sa väčšinou používa klasické delenie priestoru na miestnosti, pri pasívnej výstavbe sa už odporúča mať konštrukcie s otvoreným interiérom, zlepšujúce parametre vetrania (čo je dôležité v prípade použitia rekuperácie resp. zemný výmenník tepla, teda technológie najčastejšie používané v pasívnych domoch).

Ďalší rozdiel sa týka tvaru budovy. Spomínaná kompaktnosť a jednoduchá povaha pasívnej stavby vylučuje použitie zložitých a šikmých striech, s ktorými sa môžeme stretnúť v prípade energeticky efektívnych budov. Obmedzenie už spomínaných tepelných strát si vyžaduje použitie vhodnej tepelnej izolácie. Pre oba typy budov je rozdielna a je minimálne 30 cm pre pasívne konštrukcie a 20 cm pre energeticky efektívne budovy. V prípade strešnej konštrukcie musí byť hrúbka izolačnej vrstvy primerane väčšia, 50 cm pri pasívnych a 30 cm pri energeticky efektívnych budovách.

Na čo si dať pozor pri projektovaní a stavbe energeticky efektívneho / pasívneho domu?

Aby budova spĺňala kritériá energeticky efektívnej budovy už v štádiu projektovania a výstavby, dbajte na nasledovné:

 • vhodný stavebný pozemok umožňujúci orientáciu stavby smerom na juh a využitie prirodzených terénnych podmienok (svahy, stromy a pod.),
 • zabezpečenie najlepšej možnej tepelnej izolácie všetkých vonkajších priečok, používanie mechanického vetrania s rekuperáciou tepla, tesnosť všetkých priečok (podlahy, steny, strecha, okná, vonkajšie dvere),
 • odstránenie tepelných mostov,
 • použitie energeticky úsporného vykurovacieho systému: kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo,
 • možnosť využitia tepla zo slnečnej energie (inštalácia solárneho zariadenia),
 • používanie energeticky úsporných spotrebičov, a to nielen domácich spotrebičov a osvetlenia, ale aj spotrebičov spotrebúvajúcich vodu (umývadlové a vaňové batérie, splachovače toaliet a pod.).

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.