Šetrenie energie vo firme- osvedčené postupy

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Náklady na spotrebu elektriny môžu tvoriť až 40 % podielu na celkových nákladoch na prevádzku podniku. Medzitým je veľa možností na optimalizáciu spotreby – počnúc zmenou návykov zamestnancov spoločnosti, cez výber správnej tarify, modernizáciu zariadení či dokonca celej budovy.

Voľba vhodného tarifu

Je potrebné pripomenúť, že malé a stredné podniky si môžu vybrať z niekoľkých taríf za elektrinu: C1 až C9. Tarifa C1 až C3 má pevnú cenu za kW bez ohľadu na dennú dobu, a dvojzónové tarify C4 až C8 majú variabilné ceny za kW.

Sadzby za kW medzi tarifami sa môžu výrazne líšiť aj v rámci ponúk toho istého predajcu, preto sa oplatí analyzovať spotrebu energie počas dňa a dní v týždni vo firme. Dá sa to urobiť pomocou telemetrických zariadení pripojených k meraču – s trochou úsilia to zvládnete sami alebo pomocou špecializovanej firmy. Takáto analýza vo vzťahu k cenám navrhovaným predajcami vám umožní urobiť plne informované rozhodnutie o výbere optimálnej tarify pre spoločnosť.

Výber nového dodávateľa

V mnohých prípadoch sa môže vyplatiť aj analýza zmlúv s dodávateľmi energií a v prípade potreby ich zmena. Výšku faktúry ovplyvní nielen výška ceny energií, ale aj doba jej trvania. Dynamika zmien predajných sadzieb je pomerne veľká. Časté zmeny v ponuke (v mnohých prípadoch každé 2-3 mesiace) nie vždy umožňujú znížiť účty. Existuje však aj tzv. garancia ceny, kedy sa predávajúci zaväzuje udržiavať ceny energií nezmenené po určitú dobu. Treba však pripomenúť, že garancia ceny sa vzťahuje na predajné ceny energií. Ceny distribúcie sa počas tohto obdobia môžu zmeniť.

Energetický audit a modernizácia zariadení

V prípade väčších výrobných spoločností môže byť modernizácia továrenskej haly efektívnym spôsobom úspory energie. (Aplikácia tepelnoizolačnej fasádnej vrstvy stien, stropov, tesnenie okien a dverí, aplikácia ich automatických zatváračov, zníženie stropu vo vykurovaných miestnostiach a pod.).

Pred tým, ako sa k takémuto kroku rozhodnete, sa však oplatí vyhľadať audítorskú firmu a poveriť ju vykonaním energetického auditu, vďaka ktorému vami plánované modernizačné práce skutočne prispejú k zníženiu nákladov na spotrebu elektriny vo vašom závode.

Hlavným zámerom auditu je identifikovať spôsoby znižovania spotreby energií, posúdiť náklady na ich využívanie a navrhnúť riešenia, ktoré prinesú spoločnosti najväčší úžitok. Energetický audit nie je nič iné ako odborná správa špecifikujúca technicko-ekonomické parametre optimálneho projektu opravy.

Osvetlenie, zariadenia a správanie zamestnancov

Jednoznačne najväčšou úsporou, pričom ide o najväčšie investičné náklady, môže byť výmena osvetlenia za LED.  Postarajte sa o čisté okná v administratívnych budovách, vďaka ktorým efektívnejšie využijete prirodzené slnečné svetlo.

Pri plánovaní výmeny zastaraných zariadení dbáme v prvom rade na energetickú triedu . Rozdiel medzi zariadením s triedou spotreby energie A a A + je 15 % v prospech druhého menovaného a dokonca 40 % v porovnaní s triedou A ++. Ak tieto hodnoty vynásobíme množstvom vybavenia, môžeme si byť istí, že takáto výmena nám prinesie značné výhody. 

Zmena návykov zamestnancov môže prispieť k zníženiu firemnej spotreby energie až o 5 %. Treba upozorniť zamestnancov na efektívne používanie klimatizačných a vykurovacích zariadení. A tiež, že pri odchode z pracoviska treba zhasnúť svetlá a vypnúť vybavenie kancelárie. Počítače, obrazovky, tlačiarne a sieťové zariadenia ponechané v pohotovostnom režime zbytočne spotrebúvajú elektrinu celú noc. Stačí teda zmeniť návyky a aplikovať zdanlivo bezvýznamné riešenia, aby ste si užili úsporu vo výške aspoň jedného mesačného účtu za energie už za dvanásť mesiacov.

Nezáväzná konzultácia

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte bezplatnú konzultáciu.