Energeticky efektívna a pasívna budova. Aké sú rozdiely?

Obľúbenosť energeticky úsporných stavieb vrátane pasívnych vo svete neustále rastie. V tomto prípade vedú krajiny západnej Európy. Ekologická výstavba je podporovaná Európskou úniou a jednotliví členovia spoločenstva realizujú vlastné programy podporujúce tento typ výstavby. Odhaduje sa, že počet pasívnych budov po celom svete bude naďalej rásť. V súčasnosti sme v našej krajine svedkami čoraz väčšieho […]

Šetrenie energie v domácnosti. Ako na to?

Energia sa dá ušetriť v každej domácnosti, bez ohľadu na to, koľko členov rodiny sa v nej nachádza. To, koľko elektriny a vody domácnosť spotrebuje, závisí aj od správania sa jej členov: účty za elektrinu môžu zvýšiť zastarané domáce spotrebiče, nedostatočné vetranie a kúrenie, ale aj nadmerné osvetlenie. Jednoduchým vedomým používaním alebo výmenou existujúcich domácich […]

Šetrenie energie vo firme- osvedčené postupy

Náklady na spotrebu elektriny môžu tvoriť až 40 % podielu na celkových nákladoch na prevádzku podniku. Medzitým je veľa možností na optimalizáciu spotreby – počnúc zmenou návykov zamestnancov spoločnosti, cez výber správnej tarify, modernizáciu zariadení či dokonca celej budovy. Voľba vhodného tarifu Je potrebné pripomenúť, že malé a stredné podniky si môžu vybrať z niekoľkých […]